Winpos tillhör Finlands Starkaste

15.03.2019

Winpos har även 2019 beviljats certifikatet Finlands Starkaste. Certifikatet baserar sig på Rating alfa -kreditklassificeringen och endast 12 % av de finländska företagen uppfyller de stränga certifikatkraven. Certifikatet är ett bevis på utmärkta ekonomiska nyckeltal, en positiv bakgrund och ett gott betalningsbeteende.


Winpos Suomen vahvin 2019
Gå till "Nyheter"

Ta kontakt och boka en produktdemo