Framtidens restaurangbeställningar och -bokningar görs via flera kanaler

25.02.2020

Restaurang- och ordersystem utvecklas snabbt i dagens värld. Det finns ett ständigt krav på allt effektivare betjäning och snabbare information. I och med att användningen av kontanter minskar, skapas nya betalningsmetoder och beställningskanaler. Många arbetsskeden, såsom ekonomiförvaltning, har redan till stor del automatiserats. Självbetjäningskiosker är en allt vanligare syn i snabbmatsrestauranger, och olika kundspecifika förhandsbeställnings- och lojalitetsappar blir allt vanligare.   
 
I egenskap av kassasystemsutvecklare har Winpos på senare tid fokuserat speciellt på restaurangbranschens behov. Vi har satsat mycket arbete på att utveckla vårt restaurangsystem samt nya appar som snabbar upp beställnings-, tillagnings- och betalningsprocesserna.

 

Beställningarna direkt till köksdisplayen från en mobil kassa, kundens telefon eller en självbetjäningskassa

 


För tillfället utvecklar vi bland annat en konsumentapp för förhandsbeställningar, med vilken kunden kan göra och betala sin beställning direkt i appen. En annan, mer avancerad lösning vi kan erbjuda, är Winpos Selfservice självbetjäningskassa som redan är i bruk på flera ställen.

Winpos Mobile POS är en långt utvecklad app som fungerar i smarttelefoner och tabletter. Servitören antecknar beställningen direkt i appen, varifrån den skickas till köket eller vald tillagningspunkt. Betalningen kan utföras vid kundens bord med hjälp av en trådlös betalterminal. Serveringspersonalen kan alltså glömma penna och papper, medan köket får all behövlig information i realtid.

Oberoende av vilken beställningskanal som används, kan beställningarna styras direkt till köksdisplayen. Kocken ser beställningen på displayen och kan kvittera den som klar med en knapptryckning. I en snabbmatsrestaurang kan informationen om att måltiden är klar skickas till en skärm i restaurangsalen. Då kunden ser sitt ordernummer, vet hen att beställningen kan hämtas. Snabbt och enkelt.

Denna egenskap möjliggör även uppföljning av leveranstid, vilket kan utnyttjas i arbetsskiftsplaneringen.

Vi kan erbjuda multikanallösningar för restauranger såväl i dag som i framtiden. Våra lösningar gör det möjligt för restaurangägaren att centraliserat kontrollera sin verksamhet, automatisera nya arbetsskeden och erbjuda sina kunder betalnings- och beställningsmetoder via olika kanaler.

Kom till Gastro-mässan och träffa våra Winpos-experter för att ta reda på hur just din kassalösning kunde se ut.

Gastro 2020 Sve


Winpos Mobile kassajarjestelma
Gå till "Nyheter"

Ta kontakt och boka en produktdemo