Espresso House

Coffeehouse chain Espresso House

Kassasystemet en central del av den internationella coffee shop-kedjans affärssystem

 

Espresso House är den största och mest expansiva coffee shop -kedjan i Norden med i nuläget ca 300 coffee shops fördelade på fyra länder; Sverige, Norge, Finland och Danmark. Under slutet av 2017 kommer man även att etablera verksamhet i Tyskland.

På våren 2016 valde Espresso House Winpos som leverantör av ett nytt, avancerat POS system till kedjans samtliga coffee shops. I systemleveransen ingår även integrationer till bl.a. kedjans egna mobilapp samt ekonomisystem. Winpos systemet utgör idag en central del av kedjans fullskaliga affärssystem.

Oskar Röös, som på Espresso House ansvarar för kedjans CRM & lojalitetssystem, säger att en av orsakerna till att man valde Winpos var att företaget gav ett kompetent intryck samt att man matchade Espresso House till såväl storlek som geografisk spridning. En annan avgörande faktor var att Winpos på ett trovärdigt sätt kunde övertyga Espresso House om att man hade kompetens och resurser för att genomföra krävande utvecklingsprojekt som utgör en grundförutsättning för att kedjan skall kunna förverkliga sina långsiktiga strategier.

Projektet har förlöpt väl och Röös är nöjd med både systemet och projektledningen som levererats av Winpos. Winpos har enligt honom dedikerad, kunnig och ärlig personal. Röös berättar också att Winpos systemets grundfunktionalitet täcker en stor del av kedjans omfattande krav, samtidigt som man i hög grad uppskattar möjligheten att kunna anpassa systemet genom antingen konfiguration eller nyutveckling. Röös lovordar även Winpos flexibilitet, vilket möjliggör att man kan anpassa såväl driften som supporten till kedjans eget sätt att arbeta.

Nico Nysten, som från Winpos ansvarar för systemleveransen, konstaterar att samarbetet med Espresso House har fungerat mycket bra. - Det är ett stort privilegium att vi via arbetet med affärssystemet även får vara delaktiga i utvecklingen av deras internationella verksamhet, säger Nysten.

Oscar Stenberg, CEO för Winpos Group, är stolt över att Espresso House valde Winpos som leverantör. Stenberg förklarar att Winpos utöver rollen som systemleverantör även aktivt deltar i utformandet av kedjans IT strategi gällande affärssystemet. - I och med det här skapar vi tillsammans med Espresso House ett system som blir hållbart över tid, och som även innehåller innovativa lösningar som stärker hela vår mjukvaruplattform, avslutar Stenberg.

 

Mera information:

 

Ta kontakt och boka en produktdemo