Oy Snellman Ab

Snellman

 

Snellman litar på Winpos

 

Snellmans Köttförädling Ab är ett känt familjeföretag i Jakobstad som tillverkar högklassiga kött- och charkprodukter. Produkternas kötthalt är hög och de innehåller inga överflödiga tillsatsämnen. Företaget har verkat i 60 år och idag arbetar över 700 personer på fabriken.

 
Valet av nytt kassasystem föll på Winpos

Samarbetet mellan Snellman och Winpos inleddes 2012 då Snellman bestämde sig för att skaffa ett modernt kassasystem till fabrikens restauranger och butiker. - I restaurangen hade vi ett gammalt, invecklat kassasystem och i butikerna använde vi endast ett försäljningssystem. I samband med utvidgningen 2012 ville vi förnya även kassasystemet för att bättre kunna följa med statistiken. Vi bekantade oss med olika alternativ och enligt min mening var Winpos Mega Store det längst utvecklade kassasystemet. Dessutom var det enkelt att använda och hade goda rapporteringsegenskaper. Valet påverkades också av att Winpos Vasa-kontor är beläget nära oss, berättar Ove Snellman, produktutvecklare vid Snellmans Köttförädling Ab.

Professionell installation, utbildning och ibruktagning

Snellman använder Winpos kassasystem i två butiker och tre personalrestauranger. Sammanlagt har Snellman 10 arbetsstationer. Systeminstallationerna och integrationerna till Snellmans ERP- och löneberäkningsprogram genomfördes professionellt och snabbt. - Det var tydligt att Winpos hade planerat projektet noggrannt på förhand. Winpos utbildade också vår personal innan kassasystemet togs i bruk. Utbildaren var lysande, han gav exempel och uppgifter som gjorde att funktionerna fastnade i minnet. Efter utbildningen tyckte vi alla att Winpos är enkelt att använda, berättar Snellman.

Snabbare kassaarbete och effektivare verksamhetsuppföljning

Winpos integrerades med bl.a. det löneberäkningsprogram som Snellman använder. - Tack vare integrationen kan personalen t.ex. betala vid kassan på så sätt att inköpssumman dras av direkt från lönen. Alla har ett eget id som knappas in i kassan, enkelt. Även uppföljningen av affärsverksamheten har effektiverats tack vare Winpos. Kassasystemet är driftsäkert och vi kan lita på att rapporterna stämmer, säger Snellman. 

Man har hållit vad man lovat

- Vårt samarbete fungerar väl. Winpos har till fullo uppfyllt våra krav trots att vi ännu inte ens tagit i bruk alla funktioner. Winpos fungerar utmärkt och jag kan rekommendera systemet även åt andra. Man har hållit vad man lovat, säger Ove Snellman nöjt.

 

Mera information:

Ta kontakt och boka en produktdemo