Winpos tillhör Finlands Starkaste

06.05.2020

Winpos har även 2020 beviljats certifikatet Finlands Starkaste. Certifikatet baserar sig på Rating alfa -kreditklassificeringen och endast 12 % av de finländska företagen uppfyller de stränga certifikatkraven. Certifikatet är ett bevis på utmärkta ekonomiska nyckeltal, en positiv bakgrund och ett gott betalningsbeteende.


Suomen vahvimmat 2020
Gå till "Nyheter"

Ta kontakt och boka en produktdemo