Ett kassasystem för effektiv verksamhetsstyrning

Euronics

Euronics

 

 

 

 

 

Vid valet av leverantör satte vi stor vikt vid leverantörens tidigare referenser, systemets funktionalitet och speciellt vid leverantörens förmåga att vidareutveckla systemet i enlighet med Euronics krav och sätt att tänka varuförsörjningssystem, samt personalens tjänstvillighet.
>Läs mer

Aschan Coffee

Aschan coffee kassa

 

 

 

 

 

- Ett kassasystem ska vara lättanvänt, snabbt och logiskt för att kundbetjäningen ska löpa smidigt, konstaterar Charlotta Nylund, affärsverksamhetsdirektör för Aschan Coffee i Finland. Eftersom det är hög personalomsättning inom vår bransch, måste det vara enkelt och snabbt att lära sig att använda kassasystemet. >Läs mer

Muminvärlden

Muminvärldens kassasystem

 

 

 

 

 

I Muminvärlden har man använt Winpos kassasystem i flera år och är mycket nöjda med kassasystemet. "Winpos är ett lättanvänt och logiskt system. Alla funktioner finns konsekvent på rätt ställen. Vi driver en säsongverksamhet och personalen måste snabbt lära sig att använda kassasystemet, eftersom vi inte har tid för långa utbildningar".>Läs mer

Kundsupport

Winpos kundsupport

 

 

 

 

 

Vänlig och yrkeskunnig kundsupport varje dag. I Winpos kundsupport jobbar experter inom informationsbehandling och kundbetjäning som vid behov assisteras av våra systemexperter och programmerare. Vår utmärkta kundbetjäning säkerställer en högklassig helhetsservice.

Nyheter

Nyheter

 

 

 

 

 

Vi tillkännager härmed att det inom Winpos bolagen genomförts en strukturaffär som har påverkat ägandeförhållandena i såväl det finska bolaget Oy Winpos Ab som Winpos Sweden AB. Målsättningen med affären har varit att stärka Winpos koncernen som helhet och möjliggöra tillväxt i snabbare takt på såväl befintliga som nya internationella marknader. Klicka här för ytterligare information kring strukturaffären ifråga.
Publicerat: 12.09.2014